18 dec 2014 17:08

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2015 het globale budget vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. 

Het budget van de ziekenhuizen voor 2015 bedraagt 8.159.752.968 euro. Dit globale budget houdt rekening met een besparingsmaatregel van 18.727.024 euro. De verlate index (1 maand) en de indexsprong zijn verrekend met het globaal budget 2015 en opgenomen als een negatieve uitgave binnen de begroting van het RIZIV. Het globale budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende een jaar. De budgetten worden zowel op het niveau van de Staat als van het RIZIV volgens de in het globaal budget opgenomen reële uitgaven berekend, waarbij rekening wordt gehouden met verschuivingen in de tijd en met de tegemoetkomingen van respectievelijk de Staat en het RIZIV.