18 dec 2014 17:08

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2014.

Om de budgettaire dekking van deze missies te verzekeren is een provisioneel krediet van 7.389.000 euro in vastlegging en van 6.149.000 euro in vereffening ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014.

Vandaag moet van dit provisionele krediet een tweede bedrag van 345.000 euro worden afgenomen voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven van de federale politie voor haar deelname aan civiele crisisbeheersingsmissies in 2014. 

ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken, van Financiën, van het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse, van Defensie en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland