18 dec 2014 17:08

Verlenging van het mandaat van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van het mandaat van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

Het mandaat van de heer Dirk Van den Bulck verstrijkt op 31 december 2014. Zijn eindemandaatevaluatie is positief. De ministerraad beslist dan ook het mandaat van de heer Van den Bulck als commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te verlengen voor een periode van vijf jaar, vanaf 1 januari 2015.