18 dec 2014 17:09

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) die op voordracht van de ministerraad moeten benoemd worden. 

De ministerraad benoemt de volgende leden:

  • de heer Jean-Noël Godin, effectief lid
  • de heer Marc Loix, effectief lid
  • mevrouw Natacha Beugnier, plaatsvervangend lid van de heer Jean-Noël Godin
  • de heer Tijs Neutens, plaatsvervangend lid van de heer Marc Loix