18 dec 2014 17:09

Overheidsopdracht voor de aankoop van software en onderhoud voor de SAP/FEDCOM-licenties

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar om een overheidsopdracht te gunnen voor de aankoop van software en het onderhoud voor de SAP/FEDCOM-licenties voor de periode 2014-2019. 

De opdracht heeft betrekking op de aankoop van software en het onderhoud van software om de Federale Accountant, het P&O Shared Services Center en andere diensten van het algemeen bestuur en andere federale overheden te ondersteunen. Daarbij gaat het om de aankoop van onderhoud op bestaande licenties, de aankoop en het onderhoud van nieuwe licenties voor de loonmotor en tot slot de aankoop en het onderhoud van nieuwe softwarelicenties.