18 dec 2014 17:08

Responsabiliseringsbijdragen ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vaststelt van de responsabiliseringsbijdragen voor sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014. 

De bedragen worden als volgt vastgesteld:

  • Vlaamse Gemeenschap: 7.104.687 euro
  • Franse Gemeenschap: 8.427.913 euro
  • Duitstalige Gemeenschap: 108.347 euro
  • Waals Gewest: 518.918 euro
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 75.528 euro
  • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 5.439 euro
  • Franse Gemeenschapscommissie: 1.836 euro

De responsabiliseringsbijdrage werd ingevoerd in 1994 om de toename van de pensioenlasten te compenseren. Die toename was onder meer het gevolg van het loon- en aanwervingsbeleid van de Gemeenschappen en Gewesten ten voordele van hun statutair personeel. 

Het ontwerp wordt goedgekeurd in toepassing van artikel 8 van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector.