25 jul 2008 12:45

Aankoop van emissierechten

Green investment scheme Hongarije

Green investment scheme Hongarije

Op 27 juni 2008 had de ministerraad minister van Klimaat Paul Magnette al een mandaat gegeven om over een overeenkomst te onderhandelen en ze te ondertekenen voor de aankoop van 2 miljoen emissierechten uit het Green investment scheme van Hongarije. Volgens die beslissing zouden de financiële middelen voor de aankoop pas na 15 april 2009 ter beschikking worden gesteld. 

Aangezien de aankoop een gunstige gelegenheid voor de regering vormt om haar engagement na te komen, stelt minister van Energie Paul Magnette voor om een deel van de reeds vrijgemaakte middelen bij het fonds voor de financiering van het federale beleid voor de reductie van de emissie van broeikasgassen aan te wenden voor de aankoop van de twee miljoen emissierechten via het green investment scheme. Het green investment scheme is een goed onderbouwd programma van Hongarije voor de vermindering van emissie en komt tegemoet aan het engagement van de regering om emissierechten aan te kopen met volledige leveringszekerheid in het kader van de Belgische Kyoto-doelstelling.