21 apr 2006 17:00

Aankoop van geografische producten

Overheidsopdracht voor de levering van specifieke geografische producten en diensten aan Defensie

Overheidsopdracht voor de levering van specifieke geografische producten en diensten aan Defensie

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een overheidsopdracht te starten voor de levering van specifieke geografische producten en diensten aan Defensie. De levering gebeurt volgens een vijfjarige open overeenkomst (2006-2010) met het Nationaal Geografisch Instituut. Het gaat om de hernieuwing van de contractuele relaties met het NGI over een of meerdere aspecten: - de aankoop van geografische documenten hernomen in de jaarlijkse catalogus van het NGI, - de productie van militaire kaarten, - de herdruk van vroegere edities van diverse militaire kaarten, - de uitvoering van speciale werken.