21 apr 2006 17:00

Ministerraad van 21 april 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 april 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 april 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Eerste Minister vestigde de aandacht op enkele grote dossiers die de ministerraad goedkeurde. Hij besprak in de eerste plaats de beslissing om de procedure voor asielaanvragen te versnellen. Sinds november is het aantal aanvragen gedaald tot een duizendtal per maand. Maar de achterstand blijft aanzienlijk. Door de hervorming van de Raad van State, waar die achterstand zich bevindt, en de verbetering van de procedure, zal men tegelijk de achterstand kunnen inhalen en de nieuwe asielzoekers beter beschermen. Het tweede grote dossier dat de ministerraad goedkeurde is de verlenging van de overgangsperiode voor België de grenzen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten van de EU opent. De ministerraad nam een koninklijk besluit aan dat de procedure vastlegt voor de aanvraag van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor de knelpuntberoepen. De ministerraad keurde ook de wet over de spreiding van vluchten goed. De tekst kan nu aan het parlement worden voorgelegd. De wetgever zal over de criteria kunnen beslissen, terwijl de gewesten verzocht worden om een geluidskadaster op te stellen. Men zal verder onderhandelen om een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten de federale overheid te sluiten.