21 apr 2006 17:00

Luik

Verlenging van een huurcontract voor de diensten van de Registratie in Luik

Verlenging van een huurcontract voor de diensten van de Registratie in Luik

De ministerraad gaf aan de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de toelating om bijlage nr 3 te tekenen bij de huurovereenkomst van het gebouw in de boulevard de la Sauvenière 90-92 in Luik. De diensten van de Registratie van FOD Financiën zuller er hun intrek nemen. Een haalbaarheidsstudie onderzoekt de functionele hergroepering van de federale diensten op één plaats in Luik in de nabijheid van de grote verkeerswegen. Een verlenging van op zijn minst drie jaar van de huidige bezetting is nodig.