21 apr 2006 17:00

Steunoperatie Pakistan

Verlenging van de deelname aan de steunoperatie van de NATO in Kasjmir

Verlenging van de deelname aan de steunoperatie van de NATO in Kasjmir

De Ministerraad besliste op initiatief van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de deelname verder te zetten van een militair aan de steunoperatie van de Nato na de aardbeving in Pakistan. Het gaat om Korporaal-chef Dominique Dunon, die sinds 10 december 2005 in het hoofdkwartier in Kasjmir is ingezet. Zijn opdracht die normaal op 10 februari 2006 eindigde, wordt verdergezet.