21 apr 2006 17:00

Moderniseringsplan Coperfin

Goedkeuring van een project Coperfin 2006

Goedkeuring van een project Coperfin 2006

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om een overheidsopdracht via een algemene offerteaanvraag te lanceren voor het project STIMER uit het Coperfin Moderniseringsplan 2006. STIMER is het geïntegreerd systeem van invorderingen ten behoeve van meerdere entiteiten. De ministerraad belastte op 3 februari 2006 FOD Financiën en Fedict met het beantwoorden van opmerkingen van de inspectie van Financiën over bepaalde projecten uit het Coperfin Moderniseringsplan 2006 en die projecten opnieuw aan de ministerraad voor te leggen. De projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen, de beveiliging van de ICT-infrastructuur en de modernisering en rationalisering van het netwerk van de FOD Financiën.