21 apr 2006 17:00

F 16

Progressieve update van het tweede luik M5

Progressieve update van het tweede luik M5

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een contract te sluiten met de Amerikaanse overheid voor de uitvoering van prestaties die nodig zijn voor de progressieve update (tweede luik M5) van de F-16 MLU gevechtvliegtuigen. Het contract gesloten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking volgens een FMS-case moet de gezamenlijke acties van de Belgische vloot met de partners uit de NAVO en de Europese Unie garanderen.