21 apr 2006 17:00

Gas en elektriciteit

Vaststelling van de bedragen voor de fondsen voor elektriciteit en aardgas

Vaststelling van de bedragen voor de fondsen voor elektriciteit en aardgas

De ministerraad stelde voor 2006 de bedragen van de fondsen vast die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs naar aanleiding van de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers. Die fondsen worden gefinancierd door een heffing die de leveringsondernemingen van gas en elektriciteit bij de eindverbruikers afhouden. De bedragen zijn het resultaat van een raming die het directiecomité van de CREG op 1 december 2005 goedkeurde. De bedragen zijn vastgesteld op 31.220.000 euro voor elektriciteit en 16.460.000 euro voor aardgas. Hiervoor keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen voor 2006 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie.