21 apr 2006 17:00

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Benoeming van de administrateur-generaal bij de HVW

Benoeming van de administrateur-generaal bij de HVW

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van de managementsfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk en Informatisering. (*) De heer Jean-Marc Vandenbergh wordt voor zes jaar benoemd in de managementfunctie van administrateur-generaal. Hij voldoet aan alle reglementaire voorwaarden en werd uitgekozen na selectieproeven bij SELOR. (*) overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 november 2003.