21 apr 2006 17:00

Telecommunicatie

Goedkeuring van akten over telecommunicatie

Goedkeuring van akten over telecommunicatie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de volgende Internationale Akten: amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale telecommunicatie Unie en Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie, gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002. De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) is een organisatie van de Verenigde Naties met zetel te Genève. België is hier lid van. De Conferentie van Gevolmachtigden is het hoogste orgaan van de ITU en heeft plaats om de vier jaar. De Conferentie bepaalt het algemeen beleid van de Unie en kan hiervoor de basisinstrumenten van de Unie, namelijk de Stichtingsakte en de Overeenkomst, wijzigen. De Stichtingsakte bevat de basisregels betreffende de organisatie en doelstellingen van de Unie. De Overeenkomst bevat de bepalingen voor de toepassing van de Stichtingsakte en voor de werking van de Unie. Het zijn de wijzigingen aan deze akten gedaan door de Conferentie van gevolmachtigden te Marrakech op 18 oktober 2002 die de ministerraad goedkeurt. Eerdere wijzigingen aan deze akten werden gedaan door de Conferentie van gevolmachtigden te Kyoto (1994) en te Minneapolis (1998). Hiermee werd ingestemd bij wet van 11 juli 2002 (Belgisch Staatsblad 20 maart 2003). Het zijn de akten zoals gewijzigd door deze Conferenties die het voorwerp uitmaken van de wijzigingen gedaan te Marrakech.