21 apr 2006 17:00

FOD Financiën

Huur van een kantoorruimte voor een verificatie- en toezichtsbureau van FOD Financiën

Huur van een kantoorruimte voor een verificatie- en toezichtsbureau van FOD Financiën

De ministerraad gaf op voorstel van de heer Dider Reynders, Minister van Financiën, opdracht aan de Regie der Gebouwen, om kantoorruimte in Beveren (Doel) te huren, in de Deurganckdok, kaai 1700. Er komt een tijdelijk kantoor met acht personen van het verificatie- en toezichtsbureau van FOD Financiën. Het huurcontract duurt twee jaar en kan voor onbepaalde duur worden verlengd.