21 apr 2006 17:00

Optische middelen voor slechtzienden

Uitbreiding van de optische hulpmiddelen voor slechtzienden tot de zelfstandigen

Uitbreiding van de optische hulpmiddelen voor slechtzienden tot de zelfstandigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering (*) tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand. Het Verzekeringcomité heeft beslist de optische hulpmiddelen voor slechtzienden over te hevelen van de nomenclatuur van de revalidatie naar artikel 30 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. Die verstrekkingen worden nu al terugbetaald aan zelfstandigen in het kader van de functionele revalidatie. De optische hulpmiddelen voor slechtzienden worden nu opgenomen in de terugbetaalbare verstrekkingen voor de zelfstandigen **. Het ontwerp kreeg het gunstig advies van het Technisch Comité voor de zelfstandigen en het Verzekeringscomité. Het wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. * gecoördineerd op 14 juli 1994. ** opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 december 1997.