21 apr 2006 17:00

Verkoop via home-party's

Verkopers via home-party's vrijgesteld van bewijs beheerskennis

Verkopers via home-party's vrijgesteld van bewijs beheerskennis

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen van het toepassingsgebied van art. 4, §1 eerste lid van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemen. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand. Het ontwerp stelt de tussenpersonen die via zogenaamde home-party's producten demonstreren en verkopen vrij van het bewijs van beheerskennis. Die activiteiten vereisen immers geen grondige kennis van bedrijfsbeheer. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.