21 apr 2006 17:00

Verlaagde tarieven accijnzen

Vereenvoudiging om te veel betaalde accijnzen makkelijker te recupereren

Vereenvoudiging om te veel betaalde accijnzen makkelijker te recupereren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. De wijziging vereenvoudigt de administratieve procedure, zodat de leverancier van energieproducten de accijnzen die hij te veel heeft betaald kan recupereren. Het attest om de recuperatie van de accijnzen aan te vragen wordt eenvoudiger. Daarnaast bepaalt het eerste artikel dat de leverancier zich voor vloeibaar petroleumgas moet bevoorraden aan het hoogste tarief dat overeenkomt met het gebruik als verwarmingsbrandstof. De tweede paragraaf heft een aantal dubbele bepalingen op.