21 apr 2006 17:00

Pensioendienst overheidssector

Overheveling van goederen, rechten en plichten naar nieuwe pensioendienst voor de overheidssector

Overheveling van goederen, rechten en plichten naar nieuwe pensioendienst voor de overheidssector

De ministerraad besliste de goederen, de rechten en de plichten die tot de bevoegdheid van de nieuwe Pensioendienst voor de overheidssector horen over te hevelen. Dit is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen. De Pensioendienst voor de overheidssector werd bij wet van 12 januari 2006 onder de vorm van een instelling van categroie A opgericht. Die dienst nam de bevoegdheden van de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën over. Daarom keurde de ministerraad nu een ontwerp van koninklijk besluit goed tot overheveling van de goederen, de rechten en de plichten betreffende de door de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën uitgeoefende opdrachten naar de pensioendienst voor de overheidssector. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.