21 apr 2006 17:00

Nationale loterij

Wijziging van de statuten van de Nationale Loterij

Wijziging van de statuten van de Nationale Loterij

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, nv van publiek recht. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van begroting, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. De raad van bestuur van de Nationale Loterij besliste op 14 juni 2005 haar kapitaal te verhogen. Het kapitaal wordt verhoogd van dertig miljoen euro naar tachtig miljoen euro. Die beslissing wordt nu door de ministerraad goedgekeurd.