21 apr 2006 17:00

Schuld van de NMBS

Statistische behandeling van de herstructurering van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de herplaatsing van de schuld die eruit volgt

Statistische behandeling van de herstructurering van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de herplaatsing van de schuld die eruit volgt

De ministerraad geeft uitvoering aan de statistische en technische opmerkingen van Eurostat over de herplaatsing van de NMBS-schuld. De modaliteiten die worden bestudeerd hebben enkel betrekking op de activa en de passiva van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur en hebben geen impact op de entiteiten van de NMBS-groep. De technische aanpassingen worden met retroactieve werking bepaald in nauw overleg met Eurostat volgens de ex ante consultatie procedure (*). (*) de evaluatieparameters worden op voorhand bepaald.