13 mei 2022 17:22

Aankoop van levensmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux keurt de ministerraad een open aanbesteding in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) goed.

De aanbesteding heeft betrekking op de aankoop van levensmiddelen in 2022, voor een bedrag van 24.069.661,19 euro. De eerste aanbesteding gebeurde in 2014.

De levensmiddelen die door het FEAD worden aangekocht, worden gratis ter beschikking gesteld van de voedselbanken, OCMW's en partnerorganisaties die ze gratis verdelen aan de meest behoeftigen in België. Meer dan de helft van de levensmiddelen die verdeeld werden door de voedselbanken komt uit het Europese voedselhulpprogramma. In 2020 hebben niet minder dan 381.951 mensen een beroep gedaan op de voedselbanken.