09 mei 2003 17:00

Aankoop van meubilair voor het nieuwe parket van Tongeren

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht voor de aankoop van meubilair voor het nieuwe parketgebouw van Tongeren. Dit nieuwe gebouw zal in september worden ingehuldigd.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht voor de aankoop van meubilair voor het nieuwe parketgebouw van Tongeren. Dit nieuwe gebouw zal in september worden ingehuldigd.

Deze opdracht heeft betrekking op de levering van meubilair en archiefrekken en heeft een budgettaire impact van 129.341 euro.