27 sep 2002 17:00

Aankoop van softwarelicenties voor de Federale Politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract (*) betreffende de aankoop en het onderhoud van softwarelicenties ten voordele van de Federale Politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract (*) betreffende de aankoop en het onderhoud van softwarelicenties ten voordele van de Federale Politie.

Dit contract werd via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking afgesloten met de firma Business Objects Benelux voor een geraamd bedrag van 700.000 euro. Deze software is nodig in het kader van het "datawarehouse" project. Het project beoogt de doeltreffendheid van de exploitatie en de transmissie van politiegegevens te verhogen. (*) aankoopdossier nummer DMA 2002 R3 668