06 dec 2002 16:00

Aankoop van thermische infraroodkijkers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht betreffende de aanschaf van thermische infraroodkijkers voor het wapensysteem MISTRAL.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht betreffende de aanschaf van thermische infraroodkijkers voor het wapensysteem MISTRAL.

Dit programma maakt deel uit van de lijst van de in 2002 vast te leggen programma's. Het zal verwezenlijkt worden met de budgettaire middelen die de wetgever heeft toegekend aan het departement van Landsverdediging (wederuitrustingskredieten en opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van roerende goederen). Het enige defensieve luchtafweersysteem dat in dienst gehouden wordt zowel bij de Landcomponent als bij de Luchtcomponent is de MISTRAL. Dit wapensysteem bestaat uit schootsposten en missiles maar beschikt nog niet over luchtdoelbewakingssystemen en identificatiesystemen vriend-vijand. Bovendien is het MISTRAL-systeem, in zijn huidige versie, een "helder weer" wapensysteem. Het kan dus momenteel niet gebruikt worden bij nacht en slechte meteorologische omstandigheden. De toevoeging van een thermische infraroodkijker is dus onontbeerlijk om de MISTRAL-eenheden toe te laten een luchtafweersysteem te worden dat in staat is de lokale luchtafweerdefensei van eenheden, installaties, gevoelige punten of zones te versterken, zowel bij dag als bij nacht en bij goede als slechte weersomstandigheden.