17 jun 2014 17:26

Aankoop van vaccins tegen Q-koorts

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de vaccins tegen Q-koorts (coxiella burnetii).

Naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts in Nederland in 2009 moesten schapen- en geitenbedrijven die positief testten, bepaalde maatregelen naleven om de volksgezondheid te beschermen. De verplichte vaccinatie is een van de maatregelen. Het FAVV financiert de aankoop van het vaccin, dat gratis ter beschikking werd gesteld aan de dierenartsen die verantwoordelijk waren voor de vaccinatie. Aangezien de voorraad nu is uitgeput, wordt een nieuwe voorraad van vaccins aangelegd, zodat de maatregel, die haar effectiviteit heeft bewezen, zonder beperking in de tijd kan worden voortgezet. Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.