20 jul 2005 17:00

Aankoopdossiersdefensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een aantal investeringen voor Defensie goed.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een aantal investeringen voor Defensie goed.

Eind 2003 gaf de regering haar goedkeuring aan een nieuw 'Stuurplan van Defensie' dat een verregaande modernisering van de Belgische strijdkrachten moest toelaten. Hierbij werden duidelijke keuzes gemaakt voor een kleiner, flexibeler, mobieler, beter uitgerust en sneller inzetbaar leger, in overeenstemming met de Belgische ambities en mogelijkheden. In januari 2004 werd reeds een eerste keer een orïëntatiedocument inzake grote investeringen voor deze legislatuur voorgelegd aan de ministerraad. Om diverse redenen (verschuivingen in de planning, aanpassingen aantallen, aankoop van een tiental steunhelikopters in 2006) werd vandaag een geactualiseerde versie voorgelegd. Het gaat gaat het om ongeveer 2 miljard euro vastleggingen in de periode 2005-2007, waarvan meer dan 900 miljoen euro dit jaar. Buiten de aankoop van nieuwe vrachtwagens 8 ton, wat reeds in 2003 beslist werd, volgde eind 2004 groen licht voor de aankoop van 352 multifunctionele, beschermende voertuigen, de zogenaamde MPPV (Multi-Purpose Protected Vehicle) van het type Dingo 2 van de Duitse firma KMW. Vandaag werden op de ministerraad bijkomende beslissingen genomen die, zoals de regering zich had voorgenomen in het regeerakkoord, definitief een nieuw tijdperk moeten inluiden voor de uitrusting van Defensie en in het bijzonder van de zogenaamde landcomponent (de vroegere landmacht). Met de beslissingen van vandaag krijgt deze modernisering definitief vorm. Eerste dossier: LATV - light armoured tactical vehicle Vandaag werd definitief werk gemaakt van de vervanging van de oude Iltis jeeps door 620 nieuwe lichte voertuigen 4X4 (LATV). 'Licht' bij manier van spreken, want de opvolger van de Iltis zal een flink uit de kluiten gewassen voertuig van de firma IVECO worden. Het gaat over een totaal nieuwe generatie militaire voertuigen aangepast aan de huidige vereisten in operaties. Concurrentie heeft volop gespeeld (niet minder dan 7 inschrijvers). Vandaag werd beslist over de gunning van de eerste vaste schijf van 440 voertuigen en 120 ballistische beschermingskits, kostprijs 75 miljoen euro, wat ongeveer 10% goedkoper is dan bij een vorige procedure eind 2004. Bijkomende voorwaardelijke schijven (telkens 90 voertuigen en 30 kits) kunnen later nog gegund worden. De eerste voertuigen worden verwacht in de eenheden in de loop van 2006. Aan deze aankoop is een belangrijk economisch luik verbonden (meer dan 80% van de contractwaarde, waarvan 23% directe en 57% indirecte compensaties). Dit dossier was dus een eerste succesvolle test voor de nieuwe procedure die binnen de regering in maart van dit jaar werd afgesproken en zorgt voor een positieve weerslag op de werkgelegenheid. Tweede dossier: Waarnemingsplatformen op PANDUR Sinds geruime tijd werd ook uitgekeken naar een modernisering van de uitrusting van onze verkenningseenheden. Vandaag werd beslist om 45 bestaande gepantserde voertuigen PANDUR (aangekocht in 1996) te laten voorzien van waarnemingsplatformen met hoogtechnologische sensoren en een Battlefield Management System (BMS). De oorspronkelijke producent van de voertuigen (STEYR (Oostenrijk)) zal hiervoor samenwerken met de firma Thales (Franse groep met vestigingen in België) en een reeks Belgische bedrijven. Het gaat om een contract van om en bij de 25 miljoen euro. Derde dossier: AIV - Armoured Infantry Vehicle Een ander minstens zo belangrijk dossier dat op tafel kwam was van de toestemming om de procedure te starten voor de aankoop AIV (Armoured Infantry Vehicle). De AIV vormt samen met de MPPV de kern van de transformatie van de landcomponent en veruit het belangrijkste investeringsprogramma voor deze legislatuur. Waarde: bijna 800 miljoen euro voor 242 voertuigen in 7 verschillende versies. Sommige zullen uitgerust worden met een zwaar kanon (het dossier legt geen kaliber op), andere met een kanon 30 mm. Verder zijn er voertuigen voor troepentransport, genie, commando, ambulance en logistieke taken. 3 schijven: vaste schijf 138, voorwaardelijke schijven 81 en 23 AIV Deze voertuigen moeten definitief de bestaande rupsvoertuigen (LEOPARD, AIFV en M113) doen vergeten. Reeks mogelijke leveranciers: o.a. MOWAG (Zwitserland), STEYR (Oostenrijk), GIAT (Frankrijk), IVECO (Italië) en PATRIA (Finland). De economische return verbonden aan dit project kan zeer aanzienlijk worden (tot enkele honderden miljoen euro). Een contract komt er waarschijnlijk eind 2005 - begin 2006. Vierde dossier: fregatten Tenslotte heeft de regering beslist onderhandelingen aan te vatten met Nederland over de aankoop van twee tweedehands multifunctionele fregatten. Zij moeten de bestaande fregatten Wielingen en Westdiep vervangen. Eind 2003 kreeg België reeds de gelegenheid 2 tweedehands M-fregatten over te nemen van de NL Marine, die er zelf 6 zouden overhouden. Beide NL fregatten werden echter in maart 2004 verkocht aan Chili. De Belgische interesse voor tweedehands fregatten bleef echter bestaan en ondertussen werden ook onderhandelingen opgestart met de Royal Navy, betreffende de eventuele overname van 2 T23 fregatten. Eind juni 2005 bleken ook deze echter plots aan Chili verkocht. Sinds enkele weken blijkt ook NL nu toch het afstoten van bijkomende fregatten te overwegen en kijkt hiervoor opnieuw richting BE. De volgende stap is nu het ondertekenen van een Letter of Intent (LoI), waarna de precieze modaliteiten voor de aankoop kunnen onderhandeld worden. Zou toelaten om, vermits beide Marines over identieke schepen (NL houdt er 4 over) zouden beschikken, de reeds bestaande samenwerking tussen de BE en NL Marine nog te versterken (operaties, opleiding, training, logistiek). Dergelijke overname zou de escortecapaciteit van de Marine veilig stellen tot omstreeks 2025. Aangenomen wordt dat het eerste schip zou kunnen geleverd worden in 2007, het tweede in 2008. Hiermee zou een bedrag van om en bij de 200 miljoen euro gepaard gaan. Ter afsluiting: Wat Defensie doet o.m. in Afghanistan, in Kosovo, in de Democratische Republiek Congo en sinds enkele maanden opnieuw in Bosnië-Herzegovina wordt internationaal erg gewaardeerd. Beter aangepast materieel moet er voor zorgen dat dit in de toekomst nog doeltreffender en veiliger kan.