21 mrt 2004 18:00

Aanmoediging van de kinderopvang

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad besloten om de gezinnen beter te ondersteunen door aanmoediging van de kinderopvang.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad besloten om de gezinnen beter te ondersteunen door aanmoediging van de kinderopvang.

De Regering heeft in dit kader volgende maatregelen goedgekeurd: 1. De leeftijdsgrens met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van de kinderopvangkosten wordt opgetrokken. Momenteel zijn kinderopvangkosten voor kinderen die de leeftijd van 3 jaar niet hebben bereikt aftrekbaar. Deze leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 12 jaar. Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2005. 2. Uitbreiding van artikel 138 WIB 92. Doodgeboren kinderen (t.t.z. miskraam na tenminste 180 dagen zwangerschap) worden zoals thans reeds het geval was voor kinderen die kort na de geboorte sterven, eveneens fiscaal als ten laste beschouwd en bijgevolg zal ook voor doodgeboren kinderen de toeslag op het basisbedrag van de belastingvrije som worden toegekend. 3. In de Staten-Generaal van de familie zal onderzocht worden in welke mate het maximum aftrekbaar bedrag van kosten voor kinderopvang moet worden verhoogd.