02 apr 2004 17:00

Aanmoediging van rationeel energieverbruik in woningen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog meer aan te moedigen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog meer aan te moedigen.

De maatregelen inzake belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in woningen, die reeds voorzien waren in de fiscale hervorming, worden versterkt. Er is beslist: - het bedrag van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven te verhogen van 500 tot 600 EUR (niet geïndexeerd), hetzij een verhoging met 20 %, voor de renovatie van woningen; - de huurders toe te voegen aan de lijst van personen die van deze belastingvermindering kunnen genieten; - het percentage van de belastingvermindering te verhogen van 15 tot 40 %, ongeacht de aard van de investering. Die maatregelen treden in werking op 1 januari 2005.