26 mrt 2015 17:11

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van  koninklijk besluit goed tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen.

Het ontwerp voert een deel van het sociaal akkoord van de sociale partners uit, dat bereikt werd in verband met de welvaartsaanpassing 2015-2016.

Het ontwerp voert drie voorstellen uit:

  • de verhoging van de minimumrustpensioenen voor zelfstandigen met 2% op 1 september 2015
  • de verhoging van het minimumoverlevingspensioen voor zelfstandigen met 2% op 1 september 2015
  • de verhoging van de pensioenen voor zelfstandigen die ingegaan zijn voor 1 januari 1995, met 1% op 1 september 2015, met uitsluiting van de minimumrustpensioenen.  

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen