09 dec 1999 16:00

Aanpassing aantal zetels van provincieraadslid en gemeenteraadslid