09 jul 2004 17:00

Aanpassing budget Landsverdediging

Op voorstel van André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de algemene uitgavenbegroting van het Ministerie van Landsverdediging aanpast, zodat men de deelname van de krijgsmacht aan de militaire operaties in het buitenland kan dekken.

Op voorstel van André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de algemene uitgavenbegroting van het Ministerie van Landsverdediging aanpast, zodat men de deelname van de krijgsmacht aan de militaire operaties in het buitenland kan dekken.

De aanpassing voorziet in de verhoging van de personeelskredieten, om de diverse toelagen en vergoedingen toegekend aan het personeel in het kader van de militaire operaties in het buitenland te dekken en de werkingskredieten, om de lokale aankopen te dekken. (*) dat een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-50-2 en 16-50-4 naar het programma 16-50-5 overdraagt in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2004.