08 mei 2015 17:18

Aanpassing regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed dat de regeling voor werkloosheid met bedrijfstoeslag aanpast.

Het eerste ontwerp voert de resultaten van het sociale overleg uit dat in maart 2015 plaatsvond. Het voert vanaf 1 januari 2015 overgangsmaatregelen in voor werklozen met bedrijfstoeslag.

Controlekaart

  • de werklozen worden vrijgesteld van het bezit van een controlekaart ongeacht hun leeftijd (zoals toestand voor 1 januari 2015)

Beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en tewerkstellingscel

  • werklozen in het algemene stelsel, die werden ontslagen of hun aanvraag voor 1 januari 2015 deden, worden vrijgesteld van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt
  • werklozen van 58 jaar of ouder of met 38 jaar beroepsverleden op het einde van de opzeggingsperiode, dienen niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en zich niet in een tewerkstellingscel in te schrijven, indien de erkenning van de onderneming in moeilijkheden of herstructurering voor 9 oktober 2014 plaatsvond. De werklozen die hiervoor niet in aanmerking komen, dienen voor de arbeidsmarkt beschikbaar te blijven tot 60 jaar of na 38 jaar beroepsverleden.

Beheer van eigen bezit

Mogen een activiteit voor eigen rekening en zonder winstoogmerk uitoefenen, die betrekking heeft op hun bezit: 

  • de werklozen  met bedrijfstoeslag in het kader van het algemene stelsel die voor 1 januari 2015 werden ontslagen of het stelsel met bedrijfstoeslag aanvroegen en
  • de werklozen in het kader van een erkenning van onderneming in moeilijkheden of herstructurering voor 9 oktober 2014 

Het tweede ontwerp voert een vrijstelling van arbeidsgeschiktheid in voor alle werklozen met bedrijfstoeslag, ongeacht hun leeftijd en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Bij ziekte is de werkloze dus niet verplicht over te gaan naar uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzkering en kan hij vergoed blijven in het werkloosheidsstelsel.

Het voert ook het begrip 'aangepaste beschikbaarheid' in de reglementering werkloosheid met bedrijfstoeslag in, zodat de werklozen met bedrijfstoeslag aangepast beschikbaar moeten zijn tot de leeftijd van 65 jaar. Ze hoeven dus niet meer aan te tonen zelf actief naar werk te zoeken, maar moeten hun medewerking verlenen bij een aangepaste persoonlijke begeleiding. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling staan in voor de organsiatie van deze begeleiding. 

De voorwaarden om een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid te bekomen, hangen af van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het jaar waarin het start.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag