08 mei 2015 17:31

Ministerraad van 8 mei 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 mei 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie stelde eerste minister Charles Michel de belangrijkste beslissingen voor, die de regering tijdens het kernkabinet en de ministerraad heeft genomen.

De eerste grote beslissing betreft de beschikbaarheid van de bruggepensioneerden en werklozen met bedrijfstoeslag voor de arbeidsmarkt. Minister van Werk Kris Peeters lichtte de maatregelen toe. U vindt zijn presentatie onder het punt Aanpassing regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag. De tweede beslissing behandelt de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. U vindt de presentatie van minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Alexander De Croo onder het punt Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. De derde beslissing betreft het plan met de strategische visie voor het Belgische leger, waarvan de ministerraad het eerste deel heeft goedgekeurd. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon lichtte het plan dat minister van Defensie Steven Vandeput had voorgesteld, toe. Het is gebaseerd op een analyse van de veiligheidsomstandigheden en het dreigingsniveau in België op lange termijn. Het is de bedoeling om de core business van het leger te bepalen op basis van duidelijke keuzes. Een interkabinettenwerkgroep zal de korte- en middellangetermijninvesteringen in het leger nader bepalen. De basis van het plan is nu goedgekeurd door de regering en zal later met de partners van de EU en de NATO worden besproken.

De vierde beslissing betreft het eerste luik van het hervormingsplan voor justitie. Het plan zal de werking van justitie voor de rechtzoekende efficiënter en sneller maken. Meer info vindt u in de presentatie van minister van Justitie Koen Geens onder het punt Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht.