08 mei 2015 17:08

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer Francis De Meyere aanstelt als regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer Francis De Meyere aanstelt als regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.