08 mei 2015 17:09

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Magie De Block een voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen goed.

Het gaat om twee hoofdstukken uit de programmawet die de ministerraad al op 24 april 2015 heeft goedgekeurd. Een hoofdstuk behandelt de systematische doorzending van verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders naar de Kruispuntbank voor sociale zekerheid, met oog op datamining en datamatching in de strijd tegen de sociale fraude. Het tweede hoofdstuk behandelt het nieuwe beleid voor de Horeca.

De hoofdstukken voeren de notificaties van de begrotingscontrole uit die de ministerraad op 3 april 2015 heeft goedgekeurd. Ze treden in werking op 1 oktober 2015, met uitzondering van twee fiscale bepalingen artikel 32 en 36, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2016.