08 mei 2015 17:09

Statuten ASTRID en leden raad van bestuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over ASTRID, de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten.

Het eerste ontwerp wijzigt de statuten van ASTRID naar aanleiding van de verkoop van aandelen aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM):

  • De raad van bestuur bestaat uit ten minste acht en ten hoogste 12 leden. 
  • Hun profiel wordt nader bepaald en de leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 75 jaar.
  • De vaste vergoeding wordt opgeheven.
  • De aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter gebeurt om de twee jaar.
  • De controle van financiën wordt overgedragen aan een college van twee commissarissen.

Het tweede ontwerp benoemt de nieuwe bestuurders van de raad van bestuur van ASTRID.

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van ASTRID

ontwerp van koninklijk besluit houdende voordracht van de leden voor de raad van bestuur van ASTRID met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering