08 mei 2015 17:08

Aanstelling federale delegatie in de algemene cel Drugsbeleid

De ministerraad keurt de vertegenwoordigers van de federale regering in de algemene cel Drugsbeleid goed.

De  federale vertegenwoordigers beschikken in totaal over 17 stemmen in de algemene cel Drugsbeleid. De samenstelling en verdeling van de stemmen van deze vertegenwoordigers gebeurt voortaan als volgt:

  • eerste minister
  • vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en Regie der Gebouwen
  • minister van Justitie
  • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Deze nieuwe verdeling vervangt de vorige samenstelling.

De minister van Volksgezondheid zal de regeringsleiders van de gewesten en gemeenschappen vragen, om hun vertegenwoordigers in de algemene cel Drugsbeleid mee te delen.

De algemene cel Drugsbeleid werd opgericht in het kader van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de federale staat, de gemeenschappen en gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. Meer informatie vindt u op www.drugbeleid.be