15 jul 2022 19:09

Aanpassing reglementering van de postdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van de postdienst aanpast in verband met de 679-rekeningen.

Om hun financiële liquiditeit te beheren en betalingen te ontvangen, moeten de Belgische Staat en de overheidsinstellingen rekeningen openen die momenteel bekend staan als "679"-rekeningen. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 januari 1970 over de reglementering van de postdienst, wordt het beheer van deze 679-rekeningen toevertrouwd aan Bpost.

Het ontwerp van koninklijk besluit kadert in de voorbereiding van een overheidsopdracht om deze kassiersfunctie toe te vertrouwen aan een financiële instelling.

Op de ministerraad van 3 juni 2022 werd, in afwachting van de lancering van de overheidsopdracht, de verlenging van de bestaande 679-opdracht met 2 jaar goedgekeurd. Deze beslissing gelaste de minister van Post er opnieuw mee de nodige wettelijke en reglementaire aanpassingen uit te voeren met het oog op de gunning van een overheidsopdracht voor de kassiersfunctie van de federale overheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan deze beslissing waarbij een aanpassing van het wettelijk kader wordt voorgesteld opdat potentieel ook andere dienstverleners dan Bpost belast kunnen worden met het beheer van de rekeningen van de Staat.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.