19 jan 2007 11:03

Aanpassing van beddenaanbod in ziekenhuizen

Wegwerking van hinderpalen die de aanpassing van het beddenaanbod bemoeilijken

Wegwerking van hinderpalen die de aanpassing van het beddenaanbod bemoeilijken

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om de hinderpalen weg te werken die een aanpassing van het beddenaanbod in ziekenhuizen aan de behoeften verhinderen. Het voorstel wijzigt het koninklijk besluit dat de voorwaarden vastlegt volgens welke men een schadeloosstelling toekent voor de niet-uitvoering van projecten voor ziekenhuisbouw, de sluiting en het niet-gebruik van ziekenhuisdiensten en dat de berekening van de schadeloosstelling regelt. (kb van 19 mei 1987) Concreet schrapt het ontwerp de verwijzing naar de vergunningen die nodig zijn om bedden in gebruik te nemen en die de diensten waarvoor de erkenningsvoorwaarden later zijn bepaald niet vermelden. Zo kunnen de ziekenhuizen in de logica van de zorgbekkens de bestaande capaciteit bijstellen door de instellingen meer te specialiseren of met een inperking van de sites te concentreren.