05 dec 2003 16:00

Aanpassing van de begroting van Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2003 van het Ministerie van Landsverdediging.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2003 van het Ministerie van Landsverdediging.

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting van Landsverdediging worden herverdeeld teneinde de budgettaire dekking te waarborgen van de uitgaven verbonden aan de buitenlandse militaire operaties. De kostprijs van de deelname aan buitenlandse militaire operaties wordt voor 2003 geschat op bijna 70 miljoen euro.