14 dec 1995 16:00

Aanpassing van de begroting voor automatisering Ministerie van Financi
ën