20 jul 2023 18:32

Aanpassing van de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage bijstuurt voor werkgevers in de interimsector.

De responsabiliseringsbijdrage, ingevoerd in 2021, richt zich op werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit. De bijdrage heeft als doel het aantal langdurig zieken in een organisatie te laten dalen.

Voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage wordt rekening gehouden met werknemers die ten minste drie jaar bij de werkgever aan de slag zijn. Omwille van de eigenheden van de uitzendsector, voldoen weinig werknemers aan deze ‘ancienniteitsvereiste’. Dit leidt tot vertekende resultaten bij uitzendbureaus die ook schoonmaakdiensten leveren in de dienstenchequesector.

De berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage wordt dus aangepast voor werkgevers in de uitzend- en de schoonmaaksector.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan  Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.