15 okt 2004 02:00

Aanpassing van de financieringsbehoeften voor 2004

Persbericht van het Agentschap van de schuld

Persbericht van het Agentschap van de schuld

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt u hierbij mee dat het financieringsplan voor 2004 aangepast werd en nu voorziet in de uitgifte van OLO's voor een totaal bedrag van 23,00 miljard euro, hetzij 3,00 miljard euro minder dan oorspronkelijk gepland. Tot nu toe werd voor een bedrag van 19,78 miljard euro aan OLO's uitgegeven. De Minister verwacht dat het saldo tijdens de aanbesteding van eind november zal opgehaald worden. De aanpassing is onder andere het gevolg van een lagere inschatting van de terugkoop van effecten die in 2005 vervallen. Er wordt nu 4,24 miljard euro vooropgesteld tegenover een eerder bedrag van 5,30 miljard euro. Verder wenst de Schatkist haar kasoverschotten structureel te verminderen. Daartegenover staat wel dat het netto te financieren saldo verhoogd werd met een bedrag van 0,3 miljard euro. De financieringsplannen zullen vanaf nu ook steeds melding maken van de verwachte wijzigingen in het uitstaand bedrag aan Schatkistcertificaten. Per einde 2004 zou dit bedrag nagenoeg hetzelfde blijven in vergelijking met einde 2003 (toen bedroeg de omloop 26,16 miljard euro).