22 dec 2023 20:41

Aanpassing van de grenscontrole-infrastructuur van de Kanaalterminal in het station Brussel-Zuid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de steun voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend en internationaal passagiersverkeer.

De ministerraad van 23 december 2022 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de NMBS een subsidie van 1 900 000 euro toekende om de grenscontrole-infrastructuur van de 'Kanaalterminal' in het station Brussel-Zuid aan te passen aan de inwerkingtreding van het inreis-/uitreissysteem van de Europese Unie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de NMBS gelden