02 aug 1996 17:00

Aanpassing van de jaarlijkse vergoedingen bij arbeidsongevallen aan re
centere sterftecijfers