07 mrt 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Aanpassing van de reglementering over de vereenvoudiging van de loopba
nen en van de weddeschalen van de ambtenaren