01 apr 1999 17:00

Aanpassing van de werkloosheidregelementering aan het Handvest van de
sociaal verzekerde